Twitter Logo
Rex Sorgatz

I'm not passive aggressive. I'm aggressively passive.

jul 23
2006

Tina Fey leaving SNL

Tina Fey leaving SNL.
NOTE: The commenting window has expired for this post.