Twitter Logo
Rex Sorgatz

I'm not passive aggressive. I'm aggressively passive.

jul 24
2006

Technorati redesigned

Technorati redesigned.
NOTE: The commenting window has expired for this post.