Twitter Logo
Rex Sorgatz

I'm not passive aggressive. I'm aggressively passive.

feb 22
2007

Machinima

Slate: video slideshow of machinima.
NOTE: The commenting window has expired for this post.