Twitter Logo
Rex Sorgatz

I'm not passive aggressive. I'm aggressively passive.

jan 25
2008

WSJ.com

RexBlog: WSJ.com reporting the WSJ.com.
NOTE: The commenting window has expired for this post.