Twitter Logo
Rex Sorgatz

I'm not passive aggressive. I'm aggressively passive.

sep 6
2008

Triumph The Insult Comic Dog At the RNC

Triumph The Insult Comic Dog At the RNC.
NOTE: The commenting window has expired for this post.