Twitter Logo
Rex Sorgatz

I'm not passive aggressive. I'm aggressively passive.