Twitter Logo
Rex Sorgatz

I'm not passive aggressive. I'm aggressively passive.

aug 14
2006

The Evolution of Desktops

The evolution of desktops.
NOTE: The commenting window has expired for this post.